نجمه
 
نويسندگان

شب بود و چشمم در خيالي سو نمي‌زد
زنبور دردم پرسه در كندو نمي زد
عشقي كه هر شب تا سحر مهمان من بود
حتي سري در گوشه ي پستو نمي زد
در ساحل خاموش قلب مرده ي من
فانوس برج آرزو سوسو نمي‌زد
از قعر مردابي به بيرون پرت گشتم
بر لاشه ي مردار من كس بو نمي‌زد
كاخ بلند آرزوهايم فروريخت
در آن خرابه مرغ حق هم هو نمي زد
دستان تاول‌خورده‌ي آن يار عاشق
در گوشه‌ي ميخانه‌ها جارو نمي زد
ديگر خيال خاطرات عشقبازي
شلاق غم بر ديده ي كم سو نمي زد
مدت زمان وصل آن دلدار با من
يك پلك بود و يك نفس هم مو نمي زد
اما امير خسته در اين تنگناها
حتي به چشم خويشتن هم رو نمي زد

[ پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥ ] [ ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

يكدم به خود مي‌خواني و يكدم ز خود مي‌راني‌ام
دانم كه با اين بي كسي از درد مي‌ميراني‌ام
نام ترا اي نازنين از روز اول در زمين
پروردگار مهربان حك كرده بر پيشانيم
انديشه از بي‌باكي‌ام خو كرده با چالاكي‌ام
دررقص مي‌آيد جنون هنگام دست افشانيي ام
صد لاله را بو كرده‌ام با غنچه‌ها خو كرده‌ام
اما به دور از اينهمه با عشق دلبر فاني‌ام
بعد از هزاران آرزو ،بعد از فراوان جستجو
در اين تمنا مانده‌ام كي در برت بنشاني‌ام
من نه امير عشقم ونه بيكس و زنداني‌ام
ويرانه‌ام ويرانه‌ام آباد كن ويراني‌ام

[ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

اگر چه غبار غم از دل زدودي
ز اشعار نابت به گوشم غنودي
نگاهي كه در چشم آيينه كردم
نديدم كسي را تو بودي تو بودي
نخواهم به كس دادن اين دل ازين پس
كه با يك اشاره دل از من ربودي
شگفتا كه با آنهمه رازداري
نگهدار راز من و دل نبودي
در آن شعله‌اي كه دل آتش بگيرد
نماند نشاني بجز دود عودي
دريغا كه در باغ و بستان عشقم
شقايق ترين گل تو بودي كه بودي
در اين راه پر از نشيب و فرازم
نبردم بجز عشق پاك تو سودي
امير از نگاهت كه دردي نخيزد
براي كه اين شعر غمگين سرودي

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۸:٢٥ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

ديده ي شب همجوار اشك دل
مي‌كشد چادر به روي پيكرش
تا نهان سازد مزارش را سكوت
مي ستيزد با صداي دخترش

[ دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

منم كه از تمام خود به سادگي بريده‌ام
ميان اشك و آرزو به داد خود رسيده‌ام
ميان باغ آرزو هزار لاله‌ بود و من
فقط ز ناز چشم تو هزار بوسه چيده‌ام
در اين مسير پر خطر كه لحظه‌لحظه‌اش ز تست
هزار زخم و طعنه را به جان و دل خريده‌ام
اميد من اميد من اميدوار كن مرا
كه روي خوش ز زندگي بدون تو نديده‌ام
اگر چه با غرور خود وقار را شكسته‌ام
بيا كه پيش پاي تو هميشه سر بريده‌ام
ز بودن و نبودنم نبود حاصلي امير
فقط به عشق ديدن تو تا كنون دويده‌ام

[ شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۳:۱٩ ‎ب.ظ ] [ امیر ]
غرق افكاري عجيبم
نزد خود فردي غريبم
خلوتي با خويش دارم
بهر ديدار حبيبم
تير و تركش خورده اين دل
از نگاه نانجيبم
يك گل زيباي وحشي
گشته از دنيا نصيبم
مرهمي ديگر نخواهم
زانكه خود يكپا طبيبم
تو همه دنيا به كامت
من امير بي نصيبم


 

[ شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

تو آسمان عشق را كرانه‌اي
براي بال و پرزدن بهانه‌اي
ترنم سرود سبز زندگي
طنين شعر ناب عاشقانه اي
غروب سرگذشت انتظارها
طلوع يك وصال جاودانه‌اي
شميم اشكهاي بيصداي دل
صفاي خلوت نمازخانه اي
تبسم بهار سرزمين عشق
تولد دوباره‌ي جوانه اي
امير آسمان عشق ديده‌اي
اسير نازهاي نازدانه‌اي

[ جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

شب است و سكوتي پر از رازها
شبيخون آهي ز پروازها
بلوري زچشمان آيينه فام
خروشي زبيداد غمٌازها
سرايي كه در آن تنفس حرام
خيالي زاحساس دمسازها
مرا اي بلند آسماني مبر
به مهماني اشك غمسازها
به افسون و مكري كه من ديده‌ام
گريزانم از رنگ غمبازها
مرا با خداي خودم خلوتي است
كه سر مي‌كشد ازدل‌آوازها
چنان محو ناز نگاه توام
كه رقصم به هر نوعي از سازها
بيا محرم راز اشك امير
كه من ماندم سروي از نازها

[ پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

من و از تو دل بريدن بخدا كه اين محال است

دل خود به غير دادن همه خواب و خيال است

[ چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٢:٥٤ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

روزهاي بي تو بودن سخت تر از هر چه سخت است
اين غبار فصل شادي حاصل بيداد بخت است
شبنمي از فرط خنده مي‌چكد بر روي برگي
شاخه‌اي از بيقراري سر به دامان درخت است
سادگي در كوي بلقيس است و چشمي حلقه بر در
هدهد از كوي سليمان همچنان مدهوش تخت است
چند در هر كوي و برزن شهره‌ي آفاق باشم
ارمغان عشق پاكت رونق هر پايتخت است
لحظه ها را در تب ديدار رويت مي شمارم
بيوفايي را رها كن چون طلاي ناب، وقت است
كن مدارا با امير خسته از هر چيز و هر كس
از تمام ناخوشي‌ها بي تو بودن سخت سخت است

[ سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٢:٥٢ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

مغموم‌ترين بلبل پربسته منم
مظلوم‌ترين عاشق دلخسته منم
سرگرم به دنياي دل غمزده ام
بر باد فنا رفته و بگسسته منم
از شوق تماشاي تو اي تازه بهار
سيماي خزان ديده و بشكسته منم
اي انكه ز من نام و نشان مي طلبي
بي‌نام و نشان ترين زخود رفته منم
عمريست كه در حسرت ديدار رخت
مشتاق‌تر از جمعه ي هر هفته منم
هر چند امير دل طوفان زده ام
فريادترين اشك زبان بسته منم

[ دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٤:٠٥ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

وقتي كه مرغ عشق را پرواز دادند
سر تا به پاي دلبران را ناز دادند
خورشيد را محو جمال خود نمودند
مهتاب را آيينه‌اي طناز دادند
بر قامت شب زنده‌داران رشك بردند
بانگ اذان صبح را شب باز دادند
جويندگان وادي عشق و محبت
از دامن فقر و فنا آواز دادند
همگام با گلواژه هاي اشك حسرت
فرياد را از سينه‌ها پرواز دادند
آنها امير سينه ي اسرار را هم
بر باد افشا با جهاني راز دادند

[ یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٩:۳٦ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

ما را به حال خويش تنها مي‌گذاري
دل را ميان دردها جا مي‌گذاري
چون كودكان كوچه‌هاي بي‌خيالي
بازيچه و سرگرم دنيا مي‌گذاري
با ما ميان لاله‌ها همراه بودي
حالا ميان شعله‌ها وامي‌گذاري
از سينه‌ي گلهاي زيبا مي‌گريزي
بر ديده ي پروانه ها پا مي گذاري
از دست تو اي دل كجا منزل بگيرم
خود مي روي و ياد گل را مي‌گذاري
خود را امير آبروي خويش خواندي
ما را ميان خلق رسوا مي‌گذاري

[ شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

در سر هواي رفتن و ديگر نبودن است
وقت گليه كردن و غمگين نمودن است
وقتي كه خون دلبران در شيشه مي كنند
آيا چه جاي صحبتي از زنده بودن است
هجر و وصال و زندگي و مرگ عاشقان
يك بوسه از چشمان دلداري ربودن است
ما حاجت خود در جواني از تو خواستيم
پيري چه وقت درگشودن و غنودن است
در عرصه ي تبادل ايمان و عشق و عقل
ديگر چه جاي امتحان و آزمودن است
زرين كتابي از محبت روبروي تست
سرفصل آن زنگار غم از دل زدودن است
بودن،نبودن،رفتن و ماندن چه سود امير
اينها همه سرشاري دل را سرودن است

[ شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱:۱٤ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

بهشت روي ماهت ديدني نيست
گل از گلزار نازت چيدني نيست
به باغ انتظار و داغ حسرت
ترا مي‌خواهم و فهميدني نيست

[ جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

بوي خوش زندگي مي وزد از كوي دوست
جان به فداي رخ و ديده ي دلجوي دوست
تا به تو دل بسته ام از دو جهان رسته ام
وز همگان خسته ام جز خم ابروي دوست
سوي قدمگاه عشق مي‌كشد و مي كشد
جان زخود خسته را غمزه ي جادوي دوست
رشته‌ي نازش مرا تا به سماء برد و عشق
مي كشدم تا خدا حلقه ي گيسوي دوست
ديده فرو بسته‌ام از همه گلها كه دوش
محو تماشاي خود كرده مرا روي دوست
ساغر چشمان دوست چشمه ي جوشان عشق
طبع روان امير جلوه‌اي از روي دوست

[ پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٦:۱٦ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

مغموم‌ترين بلبل پربسته منم
مظلوم‌ترين عاشق دلخسته منم
سرگرم به دنياي دل غمزده ام
بر باد فنا رفته و بگسسته منم
از شوق تماشاي تو اي تازه بهار
سيماي خزان ديده و بشكسته منم
اي انكه ز من نام و نشان مي طلبي
بي‌نام و نشان ترين زخود رفته منم
عمريست كه در حسرت ديدار رخت
مشتاق‌تر از جمعه ي هر هفته منم
هر چند امير دل طوفان زده ام
فريادترين اشك زبان بسته منم

[ چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۸:۳۱ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

برنامه كامل مسابقات جام جهاني ۲۰۰۶

? ۱۹ خرداد
گروه يك؛ آلمان- كاستاريكا (مونيخ) 19:30
گروه يك؛ لهستان- اكوادور (گلسن كرشن) 22:30
? ۲۰ خرداد
گروه دو؛ انگليس- پاراگوئه (فرانكفورت) 16:30
گروه دو؛ ترينيداد و توباگو- سوئد (دورتموند) 19:30
گروه سه؛ آرژانتين- ساحل عاج (هامبورگ) 22:30
? ۲۱ خرداد
گروه سه؛ صربستان و مونته نگرو- هلند (لايپزيك) 16:30
گروه چهار؛ مكزيك- ايران (نورنبرگ) 19:30
گروه چهار؛ آنگولا- پرتغال (كلن) 22:30
? ۲۲ خرداد
گروه شش؛ استراليا- ژاپن (كايزرسلاترن) 16:30
گروه پنج؛ آمريكا- چك (گلسن كرشن) 19:30
گروه پنج؛ ايتاليا- غنا (هانوفر) 22:30
? ۲۳ خرداد
گروه هفت؛ كره جنوبي- توگو (فرانكفورت) 16:30
گروه هفت؛ فرانسه- سوئيس (اشتوتگارت) 19:30
گروه شش؛ برزيل- كرواسي (برلين) 22:30
? ۲۴ خرداد
گروه هشت؛ اسپانيا- اوكراين (لايپزيك) 16:30
گروه هشت؛ تونس- عربستان (مونيخ) 19:30
گروه يك؛ آلمان- لهستان (دورتموند) 22:30
? ۲۵ خرداد
گروه يك؛ اكوادور- كاستاريكا (هامبورگ) 16:30
گروه دو؛ انگليس- ترينيداد و توباگو (نورنبرگ) 19:30
گروه دو؛ سوئد- پاراگوئه (برلين) 22:30
? ۲۶ خرداد
گروه سه؛ آرژانتين- صربستان (گلسن كرشن) 16:30
گروه سه؛ هلند- ساحل عاج (اشتوتگارت)19:30
گروه چهار؛ مكزيك- آنگولا (فرانكفورت)22:30
? ۲۷ خرداد
گروه چهار؛ پرتغال- ايران (فرانكفورت)16:30
گروه پنج؛ جمهوري چك- غنا (كلن)19:30
گروه پنج؛ ايتاليا- آمريكا (كايزرسلاترن)22:30
? ۲۸ خرداد
گروه شش؛ ژاپن- كرواسي (نورنبرگ)16:30
گروه شش؛ برزيل- استراليا (مونيخ)19:30
گروه هفت؛ فرانسه- كره جنوبي (لايپزيك)22:30
? ۲۹ خرداد
گروه هفت؛ توگو- سوئيس (دورتموند)16:30
گروه هشت؛ عربستان- اوكراين (هامبورگ)19:30
گروه هشت؛ اسپانيا- تونس (اشتوتگارت)22:30
? ۳۰ خرداد
گروه يك؛ اكوادور- آلمان (برلين)17:30
گروه يك؛ لهستان- كاستاريكا (هانوفر)17:30
گروه دو؛ سوئد- انگليس (كلن)22:30
گروه دو؛ پاراگوئه- ترينيداد و توباگو(كايزرسلاترن)22:30
? ۳۱ خرداد
گروه چهار؛ پرتغال- مكزيك (گلسن كرشن)17:30
گروه چهار؛ ايران- آنگولا (لايپزيك)17:30
گروه سه؛ هلند- آرژانتين (فرانكفورت)22:30
گروه سه؛ ساحل عاج- صربستان (مونيخ)22:30
? يكم تير
گروه پنج؛ جمهوري چك- ايتاليا (هامبورگ)17:30
گروه پنج؛ غنا- آمريكا (نورنبرگ)17:30
گروه شش؛ ژاپن- برزيل (دورتموند)22:30
گروه شش؛ كرواسي- استراليا (اشتوتگارت)22:30
? دوم تير
گروه هشت؛ عربستان _ اسپانيا (كايزرسلاترن)17:30
گروه هشت؛ اوكراين _ تونس (برلين)17:30
گروه هفت؛ توگو- فرانسه (كلن)22:30
گروه هفت؛ سوئيس- كره جنوبي (هانوفر)22:30
مرحله يك هشتم نهايي؛
? سوم تير
اول گروه يك - دوم گروه دو (مونيخ)(۴۹) 18:30
اول گروه سه _ دوم گروه چهار (لايپزيك) (۵۰)22:30
? چهارم تير
اول گروه دو _ دوم گروه يك (اشتوتگارت) (۵۱)18:30
اول گروه چهار- دوم گروه سه (نورنبرگ) (۵۲)22:30
? پنجم تير
اول گروه پنج _ دوم گروه شش (كايزرسلاترن) (۵۳)18:30
اول گروه هفت _ دوم گروه هشت (كلن) (۵۴)22:30
ششم تير
اول گروه شش _ دوم گروه پنج (دورتموند) _ (۵۵)18:30
اول گروه هشت _ دوم گروه هفت (هانوفو) _ (۵۶)22:30
يك چهارم نهايي
? نهم تير
برنده بازي ۴۹ با برنده بازي ۵۰ (برلين) _ (۵۷)18:30
برنده بازي ۵۳ با برنده بازي ۵۴ (هامبورگ) _ (۵۸)22:30
? دهم تير
برنده بازي ۵۱ با برنده بازي ۵۲ (گلسن كرشن) _ (۵۹)18:30
برنده بازي ۵۵ با برنده بازي ۵۶ (فرانكفورت) _ (۶۰)22:30
نيمه نهايي
? ۱۳ تير: برنده بازي ۵۷ با برنده بازي ۵۸ (دورتموند) _ (۶۱)22:30
? ۱۴ تير: برنده بازي ۵۹ با برنده بازي ۶۰ (مونيخ) _ (۶۲)22:30
بازي رده بندي
? ۱۷ تير:بازنده بازي ۶۱ با بازنده بازي ۶2 (اشتوتگارت)22:30
فينال?
۱۸ تير: برنده بازي ۶۱ با برنده بازي ۶۲ (برلين) 21:30

[ سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٩:٥۳ ‎ب.ظ ] [ امیر ]
ما گريزان از تو و تو مي كشي ما را به سويي
دم به دم سيرابمان مي ساز از جام و سبويي
در نگاه مات و حيرانم اگر غم ديدني نيست
روز روشن ديده‌ام آيينه‌اي را روبرويي
اي بهار شادماني اي بهشت جاوداني
سبز و خرم كن دلم را با گلاب ماهرويي
يوسف زهرا كجايي اي تمام هستي من
لحظه‌ي ديدار رويت گشته بهرم آرزويي
حسرت ديدار رويت ديده را در غم فروبرد
تا قيامت اينچنينم تا ببينم از تو رويي
زير درگاه خدا من همچنان شرمنده هستم
آبرو دارم اگر تو باعث اين آبرويي
من امير بيكس و تنهاي تنها و غريبم
آشناي من تو هستي با تو دارم گفتگويي
زين همه مردم نمايان زين همه آدم‌فروشان
مي‌گريزم‌ مي‌گريزم تو نشاط خلق و خويي


[ سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٤:۱۳ ‎ب.ظ ] [ امیر ]
Salam


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.
[ دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱:۱٧ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

اي كوه استوار تماشاگر جنون
اي قامت ستبر شهيدان لاله‌گون
اي آفتاب روشن تاريكي و ركود
اي ماهتاب خانه ي گلشن ز بوي عود
اي اسوه ي حماسه و تكرار سرنوشت
پيشاني ات نشانه ي پيكار سرنوشت
اي اعتبار هستي دلهاي عاشقان
احياي سرپرستي دلهاي عاشقان
مهرت نشته بر دل ايينه ي يقين
اشكت شكسته حرمت ديرينه ي يقين
تا سر به سجده گاه حقيقت نهاده اي
رو سوي عارفان طريقت نهاده اي
در گوشه ي عزلت گرفتن پيشه كرده اي
خون جگر به ديده ي انديشه كرده‌اي
سر بر مزار گرم شهيدان نهاده اي
در گوشه اي سر در گريبان اوفتاده‌اي
شايسته نيست آسمان سر بر زمين نهد
داغ سكوت بر دل اهل يقين زند
اي پاسدار حرمت اسلام و انقلاب
با دگر چون آفتاب از آسمان بتاب

[ یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱:۳۸ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

امشب مرا چون اشك ديده پاك مي كني
فردا مرا با آرزوها خاك مي‌كني
من از تمام دلخوشي‌ها دل بريده‌ام
چون عشوه‌ها تو با من غمناك مي‌كني
من بي تو يك قدم نتوانم جلو نهاد
اما تو در غياب من كولاك مي‌كني
اين دست و پاي ناتوان و رنجديده را
از بهر صيد آرزو چالاك مي‌كني
دانم كه اين زمين پر از داغ لاله را
تو عاقبت محو خس و خاشاك مي‌كني
من ناتوان و خسته‌ي راهم امير عشق
از بهر كه تو سينه ات را چاك مي كني

[ شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۳:٥٠ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

من ماندم و تصوير تو در قاب اشكي
هرشب زنوآيد سراغم خواب اشكي
تا سينه را آرامشي ديگر ببايد
شب بيخود از خود تا سحر بي‌تاب اشكي
در وسعت يك آسمان خورشيد دردي
همصحبت وآيينه‌دار اب اشكي
آرام‌بخش سينه‌هاي ناله‌خيزي
گلواژه‌اي از شعرهاي ناب اشكي
خاكستر پروانه‌هاي سرگذشتي
سرمستي آييينه ي مهتاب اشكي
وقتي سراغ صحبت گل را گرفتي
در حسرت ديدار روي ناب اشكي
وقتي كه بر جسمت نماز عشق خواندي
همچون امير آواره ي گرداب اشكي

[ جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٩:٥۳ ‎ق.ظ ] [ امیر ]

برنامه كامل مسابقات جام جهانی ۲۰۰۶

• ۱۹ خرداد
گروه یك؛ آلمان- كاستاریكا (مونیخ)
گروه یك؛ لهستان- اكوادور (گلسن كرشن)
• ۲۰ خرداد
گروه دو؛ انگلیس- پاراگوئه (فرانكفورت)
گروه دو؛ ترینیداد و توباگو- سوئد (دورتموند)
گروه سه؛ آرژانتین- ساحل عاج (هامبورگ)
• ۲۱ خرداد
گروه سه؛ صربستان و مونته نگرو- هلند (لایپزیك)
گروه چهار؛ مكزیك- ایران (نورنبرگ)
گروه چهار؛ آنگولا- پرتغال (كلن)
• ۲۲ خرداد
گروه پنج؛ ایتالیا- غنا (هانوفر)
گروه پنج؛ آمریكا- چك (گلسن كرشن)
گروه شش؛ استرالیا- ژاپن (كایزرسلاترن)
• ۲۳ خرداد
گروه شش؛ برزیل- كرواسی (برلین)
گروه هفت؛ فرانسه- سوئیس (اشتوتگارت)
گروه هفت؛ كره جنوبی- توگو (فرانكفورت)
• ۲۴ خرداد
گروه هشت؛ اسپانیا- اوكراین (لایپزیك)
گروه هشت؛ تونس- عربستان (مونیخ)
گروه یك؛ آلمان- لهستان (دورتموند)
• ۲۵ خرداد
گروه یك؛ اكوادور- كاستاریكا (هامبورگ)
گروه دو؛ انگلیس- ترینیداد و توباگو (نورنبرگ)
گروه دو؛ سوئد- پاراگوئه (برلین)
• ۲۶ خرداد
گروه سه؛ آرژانتین- ساحل عاج (گلسن كرشن)
گروه سه؛ هلند- صربستان و مونته نگرو (اشتوتگارت)
گروه چهار؛ مكزیك- آنگولا (فرانكفورت)
• ۲۷ خرداد
گروه چهار؛ پرتغال- ایران (فرانكفورت)
گروه پنج؛ ایتالیا- آمریكا (كایزرسلاترن)
گروه پنج؛ جمهوری چك- غنا (كلن)
• ۲۸ خرداد
گروه شش؛ برزیل- استرالیا (مونیخ)
گروه شش؛ ژاپن- كرواسی (نورنبرگ)
گروه هفت؛ فرانسه- كره جنوبی (لایپزیك)
• ۲۹ خرداد
گروه هفت؛ توگو- سوئیس (دورتموند)
گروه هشت؛ اسپانیا- تونس (اشتوتگارت)
گروه هشت؛ عربستان- اوكراین (هامبورگ)
• ۳۰ خرداد
گروه یك؛ اكوادور- آلمان (برلین)
گروه یك؛ لهستان- كاستاریكا (هانوفر)
گروه دو؛ سوئد- انگلیس (كلن)
گروه دو؛ پاراگوئه- ترینیداد و توباگو (كایزرسلاترن)
• ۳۱ خرداد
گروه سه؛ هلند- آرژانتین (فرانكفورت)
گروه سه؛ ساحل عاج- صربستان و مونته نگرو (مونیخ)
گروه چهار؛ پرتغال- مكزیك (گلسن كرشن)
گروه چهار؛ ایران- آنگولا (لایپزیك)
• یكم تیر
گروه پنج؛ جمهوری چك- ایتالیا (هامبورگ)
گروه پنج؛ غنا- آمریكا (نورنبرگ)
گروه شش؛ ژاپن- برزیل (دورتموند)
گروه شش؛ كرواسی- استرالیا (اشتوتگارت)
• دوم تیر
گروه هفت؛ توگو- فرانسه (كلن)
گروه هفت؛ سوئیس- كره جنوبی (هانوفر)
گروه هشت؛ عربستان _ اسپانیا (كایزرسلاترن)
گروه هشت؛ اوكراین _ تونس (برلین)
مرحله یك هشتم نهایی؛
• سوم تیر
اول گروه یك - دوم گروه دو (مونیخ)- (۴۹)
اول گروه سه _ دوم گروه چهار (لایپزیك) _ (۵۰)
• چهارم تیر
اول گروه دو _ دوم گروه یك (اشتوتگارت) _ (۵۱)
اول گروه چهار- دوم گروه سه _ (نورنبرگ) _ (۵۲)
• پنجم تیر
اول گروه پنج _ دوم گروه شش (كایزرسلاترن) _ (۵۳)
اول گروه هفت _ دوم گروه هشت (كلن) (۵۴)
ششم تیر
اول گروه شش _ دوم گروه پنج (دورتموند) _ (۵۵)
اول گروه هشت _ دوم گروه هفت (هانوفو) _ (۵۶)
یك چهارم نهایی
• نهم تیر
برنده بازی ۴۹ با برنده بازی ۵۰ (برلین) _ (۵۷)
برنده بازی ۵۳ با برنده بازی ۵۴ (هامبورگ) _ (۵۸)
• دهم تیر
برنده بازی ۵۱ با برنده بازی ۵۲ (گلسن كرشن) _ (۵۹)
برنده بازی ۵۵ با برنده بازی ۵۶ (فرانكفورت) _ (۶۰)
نیمه نهایی
• ۱۳ تیر: برنده بازی ۵۷ با برنده بازی ۵۸ (دورتموند) _ (۶۱)
• ۱۴ تیر: برنده بازی ۵۹ با برنده بازی ۶۰ (مونیخ) _ (۶۲)
بازی رده بندی
• ۱۷ تیر:بازنده بازی ۶۱ با بازنده بازی ۶۲ (اشتوتگارت)
فینال
• ۱۸ تیر: برنده بازی ۶۱ با برنده بازی ۶۲ برلین

[ جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ] [ امیر ]
غمگين‌ترين شعر زمان را مي سرايم
شرح شكست آسمان را مي سرايم
تنهاي تنها در هجوم تندبادي
ويرانه هاي آشيان را مي سرايم
ديگر نشاني از بهار آرزو نيست
بيرحمي دست خزان را مي سرايم
اميدها مغلوب قهر نااميدي ست
مظلومي خشم زبان را مي سرايم
اميدوار و نااميد از نااميدي
صبر خداي عاشقان را مي سرايم
اينك ميان اينهمه ناباوري‌ها
درد امير بي زبان را مي سرايم


 

[ پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٤:۱٢ ‎ب.ظ ] [ امیر ]
Sobhetan be kheyr


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.
[ چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٧:٥٠ ‎ق.ظ ] [ امیر ]
Salam


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.
[ دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

وقتي كه مرغ عشق را پرواز دادند
سر تا به پاي دلبران را ناز دادند
خورشيد را محو جمال خود نمودند
مهتاب را آيينه‌اي طناز دادند
بر قامت شب زنده‌داران رشك بردند
بانگ اذان صبح را شب باز دادند
جويندگان وادي عشق و محبت
از دامن فقر و فنا آواز دادند
همگام با گلواژه هاي اشك حسرت
فرياد را از سينه‌ها پرواز دادند
آنها امير سينه ي اسرار را هم
بر باد افشا با جهاني راز دادند

[ یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۸:۳۱ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

ديده‌ام خسته زبيداد زمان
خم شد و لحظه‌اي از درد شكفت
هيچكس محرم رازش چو نيافت
اشك را در دل شبگرد نهفت

[ شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٥:٤٥ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

 

[ جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۸:٢٥ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

 

[ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ٩:۱٤ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

[ سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

مي‌خوانمت از كوچه‌هاي آشنايي
مي بينمت در لابلاي بيوفايي
تنهاتر از اشك روان سرمي‌گذارم
بر تربت پاك شهيدان خدايي
نجواي من با دل صفا دارد خدايا
جز اين ندارم همنشين بينوايي
دل را به تاراج خزان بردند غمها
اي چشم بداقبال و ناباور كجايي
ياد تو در ويرانه ي دل سبزتر باد
حتي به وقت مرگ و هنگام جدايي
اي آنكه مي‌گفتي امير انتظاري
سرگرم اشك حسرت و ماتم چرايي

[ سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

 

[ دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥ ] [ ۸:۳٩ ‎ب.ظ ] [ امیر ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

صفحات اختصاصی
امکانات وب
RSS Feed

دريافت کدهاي جاوا براي وبلاگ شما